USA sa mga paagi aron mahimong eksperto sa pagdaginot sa imong kuwarta ang pagkunhod sa imong magasto sa mga balayronon. Dili lang nimo maamgohan, kon dili susihon, nga ang mga balayronon nahimo nang higanteng alimatok nga misupsop sa halos tanang nimong kinitaan. Ang pagbaton og talaan o rekord sa mga nagasto maghatag og kahigayonan sa pagsusi kon kini mikutkot na ba sa imong bulsa. Niini, makaaplay kag mga paagi unsaon nga makunhoran kini apan dili masakripisyo ang mahinungdanong panginahanglan sa pagpakabuhi matag adlaw.

Unsaon nga makadaginot sa balayronon sa kuryente
Ang balayronon sa kuryente maoy nag-una sa talaan kay halos nagdepende ang atong kinabuhi sa mga aplayanses nga gipadagan sa kuryente. Migamit kitag daghang aplayanses sa halos tanang oras sa panimalay. Kining mga butanga mokonsumo og daghang enerhiya nga molutaw sa balayronon sa kuryente matag buwan.

Sa padayon nga pagtaas sa balayronon sa kuryente, angay lang nga mangitag paagi nga makunhoran ang paggamit sa kuryente. Ang mga yano apan nalingatan nga energy saving tips makatabang og dako sa pagpaubos sa paggamit sa kuryente  ilabi na diha sa matag panimalay. Magamit nimo ang pormula nga nasulayan nang epektibo sa daghang panahon ug uban pang mga ideya.

Aniay yanong mga paagi nga imong masulayan aron episente ang paggamit ug makadaginot usab sa balayronon sa kuryente.

·         Gamit sa bag-ong compact fluorescent light (CFLs) bulbs kaysa tradisyonal nga mga bombilya. Ang CFLs mahimong molungtad og lima ka pilo kaysa incandescent light bulbs ug mokonsumo og mas diyotay nga enerhiya. Sa paggamit sa CFLs, mahimo kang makamenos og 10 ngadto sa 15 porsento sa imong balayronon sa kuryente matag bulan.
·         Seguroon nga tangtangon ang gisaksak nga kutay sa kuryente sa aplayanses ilabi na kadtong dunay stand-by mode function. Kay ang pagpawong lang sa power button diha sa remote control o sa aplayanses mismo dili paigo tungod kay ang aplayanses padayon gihapong mokonsumo og kuryente samtang naa sa stand-by mode.
·         Sa gabii, pawngon ang cooling control system sa refrigerator apan dili tangtangon ang kutay sa kuryente sa power source niini. Kini makamenos usab og 10 porsento sa konsumo sa kuryente.
·         Ablihan lang ang refrigerator kon gikinahanglan.
·         Kon adlawan, mas maayo nga ablihan lang ang bentana kaysa pasigaon ang mga suga.
·         Pagngon ang mga suga matag higayon nga mogawas sa kuwarto.
·         Mamalantsa na lang og kausa sa usa ka semana.


Unsaon nga makadaginot og kuwarta sa imong paggroseri
Daghang mga paagi nga makunhoran ang balayronon sa paggroseri. Apan kini wala magpasabot nga ikompromiso ang kalidad sa mga produkto nga paliton. Hinuon, maoy buhaton ang paggamit sa mga teknik nga makatabang nga makadaginot sa imong pagpanggroseri.

Mga paagi nga makadaginot kon maggroseri:

·         Sa dili pa moadto sa groseri, ilista ang mahinungdanong paliton.
·         Maggroseri nga mag-inusara. Kon dunay kauban, mahimong madugangan ang gasto kay mahimo man usab silang mamunit sa ilang magustoan.
·         Maggroserig sayo. Niini, dali ka rang makapili sa imong paliton nga naa sa imong listahan ug diyotay ra sab ang magasto.
·         Likayan ang paggroseri kon gutom. Kay seguradong daghan ang mahimong paliton.
·         Dili maggroseri kon gikapoy. Kay makapalit kag daghang tam-ison nga pagkaon.
·         Magdala og calculator. Niini, mahimo nimong makompyut kon ang presyo sa kada usa ka produkto diha sa usa ka kahon mas barato kaysa pagpalit og usa lang sa samang produkto.
·         Susiha ang imong resibo. Kay bisan og unsa pa ka mabinantayon ang mga kahera o tigbantay sa groseri, masayop gihapon.

Ang mga nahisgotan sa unahan mga yanong estratehiya lamang apan dakog ikatabang nga mamenosan ang galastohan. Ug kini dako usab og epekto sa pagdaginot sa imong kinitaan nga mahimong magamit sa ubang mahinungdanong panginahanglan sa pamilya ilabi na biste ug edukasyon sa mga anak.